Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (z późniejszymi zmianami) wierzyciel posiada prawo wyboru komornika na terytorium Polski. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wybierając komornika, wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, który jest podstawą jej wszczęcia, składa pisemne oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dla egzekucji z nieruchomości zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorza Błauta obejmuje następujące gminy:

01_herb_kluczborka

Kluczbork

06_herb_gminy_morow

Murów

02_herb_namyslowa

Namysłów

07_herb_gminy_lasowice_wlk

Lasowice Wielkie

03_herb_wolczyna

Wołczyn

08_herb_gminy_domaszowice

Domaszowice

04_herb_byczyny

Byczyna

09_herb_gminy_swierczow

Świerczów

05_herb_gminy_pokoj

Pokój

10_herb_gminy_wilkow_OKNEW

Wilków

tj. powiaty: kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów.

herb-powiat-kluczborski
herb-powiat-namyslowski
06_herb_gminy_morow

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorza Błauta dla egzekucji z nieruchomości:

MAPA-NOWAwycieta2